onsdag 9. juli 2008

Troverdigheten omkring offentlige rovdyropplysninger

Ulven og lammet levde bare side om side i fred i Paradis. Og et menneske ER et lam med seks sultne velvoksne ulver rundt seg.
Er det rom for så mye ulovlig jakt, og stammene vokser likevel, så er det myye mer ulv enn det som offentliggjøres. Og disse ulvungene er vel tryggere enn noen gang, med offentlighetens søkelys over seg.
Jeg er bare ute etter å fortelle at forskere og "eksperter" på rovdyr, sitter inne med mange fler opplysninger som de aldri går ut med, fordi det skal være 100% bekreftet observasjon gjort av dem selv...
Tenk på at de sa 15 bjørner i Nord-Trøndelag i fjor, så viste dna fra ekskrementer at det var 70, det er en stor feilmargin det. Så må vi se på geografien, så og så mange skal ha hi i Norge, jeg ser for meg at da må Sverige huse så mange at de blir fortrengt til Norge, bjørnen liker ikke snaufjell. Og i Sverige er tallene "plutselig" firedobbelt av det som var planlagt. Det skulle være ca 1000 og så var det 4000.

Det er utrolig mye rart å se når man følger offentliggjøringen av opplysninger om både atferd og bestandstall, og vendingene dette tar. Og med ulven er det nok ikke bedre, bare opplysningene om ulvemordene sier mye om den saken. Pluss alle de rare atferdsopplysningene om hvor sky rovdyrene er.

Det er regelrett ikke troverdig det som kommer ut av opplysninger, man må da være både døv og analfabet for å ikke få det med seg.

Og nå skal jeg si noe jeg tror; at bygdefolk får mange flere sjanser til å se rovdyrene. Rovdyrene lusker rundt og lærer seg hvilke individer av oss mennesker som hører til i nærheten, vi jobber og går turer i det daglige. De lærer å leve med oss. Men med fremmede, med annen atferd, tror jeg de straks vil bli mer skeptiske til. Derfor er det synd og skam at rovdyrobservasjoner av folk som lever med dem ikke skal telle med. Men bygdefolk har gitt opp å si i fra, det er ingen vits. Og da er de maktesløse mot storsamfunnet... Men jeg er 100% sikker på, at til syvende og sist så vil man tro på kirkebøkene...

Mona

Ingen kommentarer: