torsdag 19. juni 2008

Grendeskolenes erstatter

Det var som vanlig en trivelig samlingsstund på Storås skole i dag. Dette er verdifullt for barna og trivelig for voksne. Men det er nok noe som er lettest å få gjennomført på små skoler. Dessverre. Annet som er verdifullt med små skoler er tilhørigheten som skapes, og villigheten til å skape miljø over aldersgrensene, med besteforeldre, foreldre sammen med elevene, små og store søsken. Dette går tapt med store enheter. Jeg er rimelig sikker på det. Også med enheter som ikke er så veldig store, men store nok...

Vel, i kommunen er nok løpet kjørt for akkurat dette, skolesammenslåinger er ikke til å unngå. det positive vil være flere venner å finne for barna, nok barn til å ha undervisning med bøker beregnet for trinnet, lærere med et stort felleskap og miljø å utnytte m.m.

Når nå tiden med småskoler snart er forbi, skylder vi barna å tenke bare på deres beste. Grende-/tettstedsutvikling bør være meget underprioritert. Det er latterlig uverdig av en politiker som i mange år har ønsket sammenslåing av skoler, og oppfordret til å ikke tenke på nærmiljøet, og nå gå ut å uttrykke synspunkt på hvor det bør være skole for nærmiljøets del, når han innser at hans opplagte plan kanskje ikke ble plankekjøring. (Dette er fordelen med småkommuner, man lærer fort politikere og byråkrater å kjenne...).

Her i huset har vi et klart ønske om å legge EN splitter ny barne- og ungdomsskole i Meldal Sentrum. Hvorfor? Jo, vi mener barna kan få en skole i åpne og vakre omgivelser, ikke pakke dem inn i et industrimiljø, sammentrykt i mellom bygg og bratte lier på alle kanter.
Og på dette viset vil det gå direkte linjer med skoletransport ut fra skolen, uten for mye omveier. (Dessuten slipper barna i Laksøybygda med en lang ekkel glatt vinterbakke de også, omveiene om Svorkmo og Klinglien gjør barna herfra sin skolevei trasig, med mange risikopunkter, og et barn fra Laksøybygda sin hverdag er vel like viktig som ti fra en annen kant av kommunen?)
En moderne og fremtidrettet skole er bedre enn to restaurerte halvbra skoler når man først må bygge, og svømmebasseng er vel en selvfølge i et nytt skolebygg?

Og hvorfor skal barna trenges inn i en gryte, når man maser om at kyrne skal ha grønne enger å boltre seg på?

Lag et vakkert, åpent og harmonisk miljø for barna, jeg er sikker på at det påvirker dem positivt!
Ikke gjør dem til brikker i et spill om hvilket tettsted i kommunen som skal ha utviklingen i form av skolen, det er uverdig!

De politikerne(med parti) som klarer å se barnas beste, før kampen om skole på eget tettsted får mitt fortroende neste gang.
Og personlig er jeg ikke i tvil om hvor jeg ville tilbragt lange dager; der det er vakkert og åpent, i og i et godt moderne bygg. (I lengden tror jeg det er mest økonomisk også!)

Mona

Ingen kommentarer: